de Content Mevrouw

Privacy Verklaring

De content Mevrouw, Gevestigd aan
Wielstraat 2
5664HP Geldrop

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

De Content Mevrouw
Wielstraat 2
5664HP Geldrop
info@decontentmevrouw.nl
06-12611396 / 06-25085990

Persoonsgegevens die De Content Mevrouw verwerkt

De Content Mevrouw verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die De Content Mevrouw verwerkt:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die De Content Mevrouw verwerkt

De website en/of dienst van De Content Mevrouw heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. De Content Mevrouw kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. De Content Mevrouw raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat De Content Mevrouw zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@decontentmevrouw.nl, dan verwijdert De Content Mevrouw deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag De Content Mevrouw persoonsgegevens verwerkt

De Content Mevrouw verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van jouw betaling;
  je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • De Content Mevrouw verwerkt ook persoonsgegevens als De Content Mevrouw hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die De Content Mevrouw nodig heeft voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

De Content Mevrouw neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Content Mevrouw) tussen zit.

Hoe lang De Content Mevrouw persoonsgegevens bewaart

De Content Mevrouw bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

De gegevens in het boekhoud- en CRMsysteem bewaart De Content Mevrouw tenminste 7 jaar, onder andere om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door De Content Mevrouw verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor De Content Mevrouw andere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

De Content Mevrouw verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit De Content Mevrouw een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. De Content Mevrouw blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die De Content Mevrouw gebruikt

De Content Mevrouw gebruikt functionele en analytische cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die De Content Mevrouw gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan De Content Mevrouw hiermee haar website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor een overzicht van de cookies van De Content Mevrouw zie https://decontentmevrouw.nl/cookieverklaring.

Google Analytics

Ook door het statistiekenpakket van Google Analytics, worden cookies geplaatst. De Content Mevrouw wil graag weten hoe de bezoekers van De Content Mevrouw de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks de website van De Content Mevrouw bezoekt, zodat De Content Mevrouw het gebruik van de website kan optimaliseren. De Content Mevrouw wil natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter wil De Content Mevrouw je zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor heeft De Content Mevrouw goede statistieken nodig. De gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. De Content Mevrouw kan je daarom niet persoonlijk herleiden. De Content Mevrouw heeft op 28 November 2020 een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Verder heeft De Content Mevrouw ‘gegevens delen’ met Google uitgezet.

Omdat De Content Mevrouw de Google Analytics cookie geheel volgens de AVG heeft ingesteld zal deze dan ook gewoon worden geladen en zullen analytische gegevens verzameld worden. Alle cookies worden daarom nog steeds gevonden door de Cookiescanner. Met deze methode wordt daarom geen opt-out geboden via de Cookie oplossing.

Mocht je dat wel willen, dan verwijst De Content Mevrouw je naar de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. De add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

Hoe De Content Mevrouw persoonsgegevens beveiligt

De Content Mevrouw neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@decontentmevrouw.nl.